Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Erasmus+ Grundtvig

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yetişkin eğitimi alanında sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.
 

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yetişkin eğitim alanına özel olarak ise yaygın eğitim içindeki öğrenici, öğretmen, eğitmen ve diğer personelle yetişkin eğitim alanındaki eğitim kurumları ve bu tür eğitim fırsatları sunan kuruluşları hedefler. Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları, cezaevleri, müzeler, kütüphaneler gibi kuruluşlar ülkeler arası ortaklıklar, Avrupa projeleri ve ağlar kurarak birlikte çalışabilirler.

 

Erasmus+ Grundtvig faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yetişkin eğitimi hizmeti veren  kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrenicileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından Başkanlığımıza yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.
Erasmus+ Programı altında yetişkin eğitimi alanındaki projelere, 

  • Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan
     
    • Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
  • Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan
     
    • Stratejik Ortaklıklar

 başlıkları altında hibe desteği sağlanmaktadır.